Wędkować.pl - Sklep Wędkarski
Darmowa dostawa

Reklamacja towaru

REKLAMACJE


W celu zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru należy: 


1. Zgłosić reklamację w jeden ze sposobów wskazanych w Regulaminie Sklepu (najlepiej mailowo na adres: sklep@wedkowac.pl). Formularz zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest po kliknięciu W TYM MIEJSCU


2. Dołączyć kartę gwarancyjną (jeżeli została wydana wraz z towarem) oraz dowód zakupu. 


3. Wysłać towar na na adres: Sklep Wędkarski, ul. Żeromskiego 23a, 10-354 Olsztyn.


4. Termin na rozpoznanie reklamacji liczony jest od dnia w którym reklamowany towar dotarł do siedziby Sprzedającego i wynosi 14 dni.


5. W przypadku, gdy reklamowany towar objęty jest gwarancją producenta, reklamacje rozpoznaje producent. Termin na rozpatrzenie reklamacji może się wówczas wydłużyć. Powyższe nie narusza terminów ustawowych na rozpoznanie reklamacji przy sprzedaży konsumenckiej. 


6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar niewadliwy jest  niezwłocznie z powrotem wysyłany do Klienta na koszt Sprzedającego.


W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z obsługą sklepu.